П Л А Н

 

основних заходів, які передбачають здійснити комітети

 Верховної Ради України за період третьої сесії

 (вересень 2008 року – січень 2009 року)

 

            РОЗДІЛ I. Питання, які передбачають розглянути комітети

 в порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

            Про стан виконання Постанови Верховної Ради України від 3 березня 2005 року “Про Рекомендації парламентських слухань "Про законодавче забезпечення розвитку бурякоцукрового комплексу в Україні та заходи щодо його покращання".

Грудень

 

Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

            Розгляд питань щодо створення та ліквідації спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.

 

Вересень-січень

 

            Розгляд питань щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників спеціальних підрозділів, прокурорів по нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю.

 

Вересень-січень

 

            Про стан боротьби з корупцією та іншими зловживаннями кримінального характеру в  Державній митній службі України.

 

Листопад

 

            Про інформацію Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України щодо законності  та обґрунтованості використання у 2007 році у боротьбі з організованою злочинністю спеціальних технічних засобів.

 

Листопад

 

            Про стан боротьби з корупцією та іншими зловживаннями кримінального характеру в Державній податковій адміністрації України.

 

Грудень

 

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і 

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

            Про хід підготовки до опалювального сезону 2008-2009 років.

 

Вересень

 

            Про виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві".

 

Жовтень

 

            Про виконання вимог містобудівного та земельного законодавства на прикладі Київської області.

Листопад

 

            Про правове забезпечення обрання та діяльності головних архітекторів областей та міст України (спільно з Мінрегіонбудом).

 

Листопад

 

 

Комітет з питань бюджету

 

Розгляд звітів головних розпорядників коштів державного бюджету про стан виконання бюджетних програм у 2008 році, завдання та пріоритети при плануванні ними видатків на 2009 рік (за окремим переліком).

 

Вересень-жовтень

 

            Про взаємовідносини між державним та місцевими бюджетами, стан і перспективи виконання місцевих бюджетів у 2008 році та формування на 2009 рік (слухання за участю представників органів місцевого самоврядування за окремим планом).

 

Вересень-жовтень

 

Про погодження порядку спрямування на додаткову компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень позапланових надходжень від приватизації державного майна понад обсяги, визначені Законом (відповідно до статті 79 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України").

 

Вересень-грудень

 

            Про погодження відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" перерозподілу бюджетних призначень за бюджетними програмами в межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання, на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями, а також щодо передачі бюджетних призначень, передбачених  частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

Вересень-грудень

 

            Про стан виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" у поточному році.

 

Вересень-грудень

 

            Про використання коштів державного та місцевих бюджетів за матеріалами перевірок Рахункової палати, ревізій та перевірок Головного контрольно-ревізійного управління України.

 

Вересень-грудень

 

            Про стан використання коштів резервного фонду державного бюджету.

 

Вересень-грудень

 

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

            Про виконання Закону України "Про державний реєстр виборців".

 

Вересень-грудень

 

            Про виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Вересень-грудень

 

            Про виконання Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ".

 

Вересень-грудень

 

 

            Про виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

 

Вересень-грудень

 

 

Про виконання Закону України "Про органи самоорганізації населення".

Вересень-грудень

 

 

            Про виконання Закону України "Про державні нагороди України".

 

 

Вересень-грудень

 

            Про виконання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

 

Вересень-грудень

 

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

            Про реалізацію державної політики в сфері поводження з відходами в Україні та про стан виконання Постанови Верховної Ради України від
6 жовтня 2005 року "Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення".

 

Вересень

 

           

 

Про стан виконання рішення Комітету від 3 червня 2008 року №17/1 "Про екологічні та соціальні питання, що виникли в районі розташування колишнього Придніпровського хімічного заводу".

 

Листопад

 

            Про стан виконання рішення Комітету від 1 листопада 2006 року №11/5 "Про Комітетські слухання від 10 жовтня 2006 року".

 

Листопад

 

            Про стан виконання рішення Комітету від 18 червня 2008 року №18/1 "Про екологічний стан прибережної смуги та дотримання природоохоронного законодавства у прибережній захисній смузі моря".

 

Грудень

 

            Про виконання рішення Комітету від 18 червня 2008 року №18/2 "Про екологічну ситуацію у м.Саки АР Крим".

 

Грудень

 

 

Комітет  з питань економічної політики

 

            Про звіт Антимонопольного комітету України.

 

Вересень

 

            Про звіт Фонду державного майна України.

 

Жовтень

 

            Про проблемні питання реалізації законодавства у сфері приватизації, оренди та управління державним майном.

 

Листопад

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

 правоохоронної діяльності

 

Про виконання рішення Комітету від 11 червня 2008 року "Про виконання податковою міліцією ДПА України законодавчих актів України та проблеми законодавчого забезпечення її діяльності".

 

Вересень–грудень

 

            Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених правоохоронним органам України.

 

Вересень-грудень

 

Про виконання чинного законодавства України у сфері кримінально-правової охорони довкілля та охорони і використання надр.

 

Жовтень-листопад

 

            Про підготовку плану заходів та розроблення тестів для перевірки рівня знань випускників вищих навчальних закладів, що готують фахівців для правоохоронних органів за рахунок державного бюджету.

 

Грудень-січень

 

 

Комітет у закордонних справах

 

            Проведення консультацій у Комітеті щодо кандидатур для призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України та Постійного представника України при міжнародній організації (відповідно до статті 13 Закону України "Про дипломатичну службу").

 

Вересень-січень

 

 

Комітет з питань культури i духовності

           

Про хід реалізації Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки".

 

Вересень, грудень

 

           

Про стан розробки Концепції державної мовної політики України.

 

Жовтень

 

            Про стан обліку культурних цінностей (Державний комітет архівів, Міністерство культури і туризму України, Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей).

 

Жовтень  

 

            Про стан розробки державної програми розвитку циркового мистецтва в Україні на період до 2011 року (Рішення Комітету з питань культури і духовності від 13 грудня 2006 року).

 

Листопад

 

 

Комітет з питань науки i освіти

 

            Участь у роботі колегії Міністерства освіти і науки України з порядком денним: "Сучасні тенденції розвитку професійно-технічної освіти: пріоритети та завдання" (у порядку контролю за виконанням рішення Комітету від 11 червня 2008 року).

 

Серпень

 

            Про роботу органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо дотримання законодавства, інших нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2008 році, забезпечення прав громадян на доступ до вищої освіти і створення належних умов для навчання та виховання учнів на початок 2008/2009 навчального року.

 

Вересень

 

            Про хід реалізації Закону України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" та Постанови Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року "Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні" (спільно з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України).

 

Жовтень

 

            Про хід реалізації Закону України "Про особливості правового режиму діяльності НАН України, галузевих академій наук та статус їх майнового комплексу".

 

Листопад

 

Про хід реалізації Постанови Верховної Ради України від 9 січня 2007 року "Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні".

 

Грудень

 

            Про роботу Житомирської обласної і Тростянецької міської ради Сумської області щодо виконання повноважень у сфері освіти.

 

Січень

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

            Заслухати пропозиції Генерального директора ДК "Укрспецекспорт" щодо розгляду напрацювань Компанії стосовно механізмів залучення її до фінансування розробок і виробництва новітніх технологій, озброєнь та військової техніки, а також їх модернізації.

 

Вересень

 

            Заслухати інформацію Державної прикордонної служби України щодо стану її реформування з військового формування у правоохоронний орган спеціального призначення.

 

Листопад

 

 

Комітет з питань охорони здоров'я

 

            Про стан виконання Закону України "Про заходи щодо попередження вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення".

 

Листопад

 

 

Комiтет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної полiтики та ядерної безпеки

 

            Про стан підготовки законодавчої бази щодо функціонування стратегічного резерву нафти і нафтопродуктів.

 

Жовтень

 

Про  законодавче забезпечення виконання перспектив розвитку паливно-енергетичного комплексу України (в рамках виконання Енергетичної Стратегії України на період до 2030 року).

 

Жовтень

 

Про стан виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження".

 

Листопад

 

            Про стан модернізації енергоблоків атомних станцій України з метою продовження строку їх експлуатації.

 

Листопад

 

            Про стан виконання Постанови Верховної Ради України "Про розвиток вугільної галузі України та запровадження енергозберігаючої моделі економіки – шлях до набуття енергетичної незалежності".

 

Грудень

 

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

            Про стан реалізації Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" в частині зміни вартості одного року страхового стажу.

Жовтень

 

            Про стан реалізації Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" в частині сплати страхових внесків у т.ч. особами, які обрали особливий спосіб оподаткування та які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 

Листопад

 

            Про  стан виконання Рекомендацій "круглого столу" від 30 травня 2008 року "Шляхи подальшого вдосконалення пенсійної реформи в Україні".

 

Грудень

 

            Про стан виконання Рекомендацій слухань у Комітеті від 11 червня 2008 року "Дотримання прав людей з інвалідністю в Україні".

 

Грудень

 

            Про тематику звернень громадян, що надійшли на адресу Комітету протягом 2008 року та роботу з ними.

 

Січень

 

            Про роботу Комітету за період третьої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

 

Січень

 

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

            Про питання адміністрування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

 

Листопад

 

            Про роботу Державної податкової адміністрації України з реалізації положень Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

 

Січень

 

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

            Про хід виконання Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

 

Жовтень

 

           

 

Про хід виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (в частині фінансування потреб національних меншин, депортованих, біженців).

Листопад

 

 

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва

 

В порядку контролю за виконанням законів, прийнятих за період ІV і V скликань, провести зустрічі з керівництвом Міністерства промислової політики України з метою з’ясування проблем, які склалися в ході виконання законів та підготовки необхідних пропозицій до їх вдосконалення.

 

Вересень

 

            Про хід впровадження Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (з виїздом в окремі регіони України).

 

Вересень-жовтень

 

            Про хід виконання Закону України "Про Загальнодержавну (Національну) космічну програму України на 2003-2007 роки".

 

Вересень-жовтень

 

            Про реалізацію заходів з підтримки національних товаровиробників у просуванні товарів та послуг вітчизняного виробництва на зовнішніх ринках.

 

Жовтень-листопад

 

            Про хід впровадження Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

 

Листопад

 

 

            Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

            Звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України у І півріччі 2008 року.

 

Вересень

 

            Щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.

 

Вересень-січень

 

            Про забезпечення належних житлових умов народним депутатам України.

Вересень-січень

 

            Про норми облаштування кабінетів народних депутатів України та працівників секретаріатів комітетів оргтехнікою, засобами зв’язку, меблями та іншим обладнанням довгострокового користування.

 

Жовтень

 

Про роботу Управління комп’ютеризованих систем щодо впровадження новітніх інформаційних технологій у законотворчий процес Верховної Ради України.

 

Жовтень

 

            Про впорядкування роботи відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення Інформаційного управління з питань поповнення бібліотечного фонду.

Листопад

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

            Про збалансованість інформаційних програм НТКУ та НРКУ.

 

Вересень

 

Про стан висвітлення парламентськими засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України.

 

Жовтень

 

Про формування громадських рад НТКУ та НРКУ.

 

Листопад

 

 

            Про виконання рекомендацій, ухвалених за підсумками слухань у комітеті, з питань реформування державних  та комунальних друкованих засобів масової інформації.

 

Грудень

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Про стан виконання органами виконавчої влади вимог законодавства щодо залучення школярів і студентів до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

 

Жовтень

 

            Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Грудень

 

Про реалізацію органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог законодавства щодо забезпечення розвитку курортних територій державного значення.

 

Січень

 

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

            Про хід виконання рекомендацій слухань у Комітеті від 11  квітня 2007 року на тему: "Актуальні проблеми застосування в Україні державних соціальних стандартів і державних гарантій" щодо стану дотримання в Україні прав профспілок та організацій роботодавців відповідно до Конвенції МОП №87 "Про свободу асоціації та захист права на організацію".

 

Грудень

 

 

Комітет з питань транспорту і зв’язку

 

            Про результати аудиту використання коштів Державного бюджету України та кредитних ресурсів на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення.

 

Жовтень

 

            Про законодавче забезпечення будівництва та експлуатації автомобільних доріг на умовах концесії, участі приватних інвесторів у будівництві автомобільних доріг.

 

Жовтень

 

            Про виконання Мінтрансзв‘язку України заходів щодо прискорення будівництва великої кільцевої дороги навколо міста Київ.

 

Грудень

 

 

Спеціальна контрольна комісія  з питань приватизації

 

            Про повернення  у державну власність пакетів акцій підприємств за рішенням судів.

 

Жовтень

 

            Про звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації на 2000-2002 роки за 9 місяців у 2008 році.

 

Листопад

 

            Про виконання  Фондом державного майна України Рішення Комісії від 5 квітня 2005 року "Про стан справ, що склався на ДХК "Олександріявугілля"".

 

Листопад


РОЗДІЛ II. Питання, які передбачається розглянути комітетами

на виїзних засіданнях

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

           

            Про виконання вимог законодавства щодо забезпечення сільськогосподарського товаровиробника складною сільськогосподарською технікою (на базі підприємств сільськогосподарського машинобудування Дніпропетровської чи Харківської областей).

 

Жовтень

 

Про законодавче забезпечення державної підтримки розвитку тваринництва: проблематика та головні напрямки реформування (на базі господарств Житомирської області).

 

Листопад, Житомирська область

 

 

Комiтет з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю

i корупцiєю

 

            Про стан виконання законів України про боротьбу з корупцією та організованою злочинністю правоохоронними і контролюючими органами м.Харкова, Одеської, Волинської, Кіровоградської областей.

 

Вересень, м.Харків

Жовтень, м.Одеса

Листопад, м.Луцьк

Грудень, м.Кіровоград

 

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

            Шляхи реформування житлово-комунального господарства.

 

Жовтень,  м.Бердянськ

 

            Про сучасний стан та перспективи забудови м.Одеса (спільно з Мінрегіонбудом України, Одеською облдержадміністрацією та Одеською міськрадою).

 

Жовтень, м.Одеса

            Про сучасний стан та перспективи забудови м.Київ (спільно з Мінрегіонбудом України та Київською міськдержадміністрацією).

 

Листопад

 

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

            Про підготовку до другого читання проекту Закону про асоціації органів місцевого самоврядування (реєстр. № 2477).

 

Вересень-грудень, Пуща-Водиця

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

            Про стан впливу на навколишнє природне середовище металургійного заводу в Білоцерківському районі Київської області.

 

Вересень, с. Шкарівка, Білоцерківського району Київської області

 

Про стан виконання Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, про виконання Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами-забруднювачами на 2006-2015 роки, про зменшення техногенного впливу виробничої діяльності гірничо-металургійного комплексу на довкілля.

 

Жовтень, м.Кривий Ріг

 

            Про врегулювання техногенної ситуації у м. Калуш Івано-Франківської області.

Жовтень, Івано-Франківска область

 

 

Про проблему підтоплення земель та визначення шляхів її подолання.

 

Листопад, Херсонська область

 

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

            Про стан і перспективи розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва Одеської області.

 

Жовтень, Одеська область

 

            Про стан і перспективи розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва у Волинській області (за участі депутатів Сейму Польщі).

 

Листопад, Волинська область

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

            Про проблеми законодавчого забезпечення діяльності органів та установ виконання покарань та стан виконання ними законодавчих актів України (на базі Держдепартаменту України з питань виконання покарань).

 

Вересень-жовтень

 

            Про проблеми законодавчого забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України та стан виконання ними законодавчих актів України (на базі МВС України).

 

Жовтень-листопад

 

            Про виконання органами прокуратури пункту 5 статті 121 Конституції України (щодо захисту прав та свобод людини і громадянина).

 

Листопад-грудень

 

 

Комітет у закордонних справах

 

            Ознайомлення з роботою українсько-словацької Міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва, найважливішими питаннями українсько-словацького міжрегіонального і транспортного співробітництва, вивчення ситуації на спільних пунктах кордону, можливості реконструкції діючих пунктів пропуску та відкриття нових, форм і напрямків регіонального співробітництва, співпраці у тристоронньому біосферному заповіднику "Східні Карпати", взаємодії між МНС України та Пожежним корпусом МВС Словацької Республіки, а також стану реалізації Програми Сусідства "Угорщина-Словаччина-Україна".

 

Жовтень-грудень, м.Ужгород

 

 

Комітет з питань культури і духовності

 

            Про стан збереження центральної історичної частини м.Львів, включеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та інших пам’яток Львівщини.

Жовтень, Львівська область

 

 

Комітет з питань науки i освіти

 

            Про стан та перспективи розвитку аграрної освіти в Україні (на прикладі Полтавської області).

 

Жовтень, Полтавська область

 

Про стан законодавчого забезпечення комплексного розвитку освіти у Запорізькій області.

 

Грудень, м.Запоріжжя

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

            Про стан побудови, перспективи ефективного використання та подальший розвиток Національної системи конфіденційного зв’язку України.

 

Жовтень

 

Про подальший розвиток Головного управління розвідки Міністерства оборони України в контексті реформування сектору безпеки держави.

 

Жовтень

 

Комітет з питань охорони здоров‘я

 

            Про організацію надання медичної допомоги сільському населенню в Івано-Франківській області.

 

Вересень, Івано-Франківська область

 

 

Про організацію надання медичної допомоги сільському населенню у Чернігівській області.

 

Жовтень, Чернігівська область

 

            Про організацію надання медичної допомоги сільському населенню, у тому числі дитячому, в Черкаській області.

 

Листопад, Черкаська область

 

            Про стан виконання на регіональному рівні Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006р. №1849).

 

Січень, Вінницька область

 

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

            Про хід виконання Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

 

Січень, с.Лютіж Київської області

 

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

            Про місцеве оподаткування.

 

Вересень, м.Донецьк

 

 

Комітет з питань правосуддя

 

            Про аналіз практики застосування законів України загальними судами загальної юрисдикції у Львівській області.

 

Грудень, Львівська область

 

 

 

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва

 

            Наради на тему: "Економічний стан промислових підприємств Луганської області" та "Бізнес і влада" (щодо підтримки малих і середніх підприємств).

 

Жовтень, Луганська область          

 

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та

забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

            Про хід виконання Управлінням справами Апарату Верховної Ради України підготовчих проектно-архітектурних та будівельних робіт з житлового будівництва для народних депутатів України.

 

Жовтень

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

            Щодо тиску на регіональні засоби масової інформації з боку місцевих адміністрацій (Сумська, Кіровоградська, Київська, Рівненська, Хмельницька області).

 

Вересень-жовтень, м.Суми, Кіровоград, Рівне, Хмельницький

 

 

Про проблеми роздержавлення друкованих засобів масової інформації: взаємини влади і преси на базі видавничо-поліграфічного комбінату "Збруч".

 

Листопад, Тернопільська область

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

            Про стан реалізації органами місцевого самоврядування м.Дніпропетровськ вимог нормативно-правових актів щодо підготовки і проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні.

 

Жовтень, м.Дніпропетровськ

 

            Про стан та перспективи розвитку туристичної інфраструктури в м.Київ.

 

Грудень, м.Київ

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

            Про стан соціально-трудових відносин і соціального діалогу в Чернігівській області.

 

Жовтень, Чернігівська область

 

 

Комітет з питань транспорту і зв’язку

 

            Про хід виконання Закону України "Про залізничний транспорт"

 

Листопад

 

           

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

            Про стан контролю Фондом державного майна України виконання покупцями умов договорів куплі-продажу об‘єктів приватизації, у тому числі ВАТ "КГМК "Криворіжсталь".

 

Вересень, м. Кривий Ріг


 

            РОЗДІЛ III.   Питання,  які   пропонується   розглянути   на 

Парламентських слуханнях та слуханнях у комітетах

           

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

            Про стан виконання Постанови Верховної Ради України від 22 вересня 2005 року "Про Рекомендації парламентських слухань "Сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в Україні" і законодавче забезпечення запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (парламентські слухання).

 

Жовтень

           

            Про стан і перспективи розвитку виробництва продуктів дитячого харчування в Україні  (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

 

            Про Національну програму боротьби з корупцією (слухання у комітеті).

 

Вересень-грудень

 

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

            Про розробку нової редакції Житлового кодексу України  (парламентські слухання).

Жовтень

 

            Про шляхи вдосконалення законодавчої бази у частині уніфікації складу та змісту містобудівної документації та документації із землеустрою (слухання у комітеті).

 

Грудень

 

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

            Про основні засади впровадження та розвитку більш чистих виробництв та екологічно чистої продукції (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

Комітет з питань економічної політики

 

            Про питання, пов’язані з удосконаленням законодавства у сфері державних закупівель (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

            Про стан виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз та Угоди про реадмісію осіб (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

            Удосконалення законодавства та шляхи подолання рейдерства через посилення реагування правоохоронних  органів на протиправні дії його організаторів та виконавців (слухання у комітеті).

 

Вересень-грудень

 

Про виконання законодавства України у сфері протидії торгівлі людьми (слухання у комітеті).

 

Вересень-грудень

 

 

            Безпека на дорогах України заради безпеки життя (парламентські слухання).

 

Вересень-грудень

 

 

Комітет у закордонних справах

 

            Світові глобалізаційні процеси: конкурентоспроможність та сталий розвиток як виклики для України (слухання у комітеті).

 

Вересень-грудень

 

            Соціально-економічні та інституційні проблеми боротьби з нелегальною міграцією в Україні (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

 

Комітет з питань науки і освіти

 

            Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав (слухання у комітеті).

 

Вересень

 

            Про реалізацію Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та його нову редакцію (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

            Про стан переходу Збройних Сил України на контрактну основу (парламентські слухання).

Жовтень

 

            Про захист наявної в органах державної влади інформації, яка включає в себе дані про особу, недопущення несанкціонованого її поширення і посилення правової відповідальності за порушення вимог її зберігання та незаконного поширення (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

Комітет з питань охорони здоров’я

 

            Лікарське самоврядування. Перспективи запровадження в Україні та міжнародний досвід (слухання у комітеті).

 

Вересень

 

Про фінансування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні (слухання у комітеті).

Листопад

 

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

 

Екологічні, енергетичні та інші наслідки індивідуального опалення у багатоповерхових будинках (громадські слухання).

 

Жовтень

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

            Сучасний стан пенсійного забезпечення та впровадження пенсійної реформи (парламентські слухання).

 

Грудень

 

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

            Про проблеми та шляхи вдосконалення спрощеної системи оподаткування (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин і

міжнаціональних відносин

           

            Про законодавче забезпечення прав жертв політичних репресій (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

 

Комітет з питань правосуддя

 

            Про ефективність діяльності Державної судової адміністрації та її територіальних управлінь (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

            Про аналіз практики застосування органами державної виконавчої служби законів України "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження", інших законів України та їх вдосконалення в частині процедури примусового  виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб): нова редакція Закону України "Про виконавче провадження" та внесення змін до інших законів України.

 

Листопад

 

           

Комітет з питань промислової і регуляторної

політики та підприємництва

 

            Забезпечення виконання законодавства органами влади з метою сприяння розвитку підприємницької діяльності в Україні (парламентські слухання).

Жовтень

 

Про проблеми виконання Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (слухання у комітеті).

 

Жовтень-листопад

 

Шляхи законодавчого врегулювання питань з організації та проведення азартних ігор в Україні (парламентські слухання).

 

Грудень

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

            Виконання органами державної влади Конституції та законів України щодо доступу громадян до інформації (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

            Про становище молоді на ринку праці в Україні (парламентські слухання).

Листопад

 

            Про підсумки проведення Року національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей, які втратили родину: проблеми, здобутки, завдання на перспективу (парламентські слухання).

 

Січень

 

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

            Про Концепцію розвитку соціальної держави (слухання у комітеті).

 

Вересень

 

            Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян (парламентські слухання).

12 листопада

 

 

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

 

            Про стан розвитку фондового ринку України (парламентські слухання).

 

Жовтень

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

             Про вдосконалення законодавчого забезпечення приватизації майна державної та комунальної  власності на сучасному етапі розвитку України (слухання у комітеті).

 

Листопад

 


 

РОЗДІЛ IV. Міжнародні та національні конференції, 

семінари та інші заходи, які будуть проводити комітети або

в яких братимуть участь народні депутати України

 

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

Участь у роботі Міжнародної виставки-ярмарку “Агро – 2008” та семінарі "Застосування прогресивних технологій і багатофункціональної широкозахватної техніки при вирощуванні сільськогосподарських культур".

 

Листопад, с.Чубинське, Експоцентр України

 

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

            "Круглий стіл": "Запровадження конкурентного набуття у власність або в оренду земельних ділянок під забудову: стан, проблеми та перспективи".

 

Листопад

 

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

 

            "Круглий стіл": "Агітація у виборчому процесі".

 

Вересень

 

"Круглий стіл": "Презентація проекту Виборчого кодексу України".

 

Листопад

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

            Участь у Міжнародній конференції "Наслідки Чорнобильської катастрофи: оцінка медичних, екологічних, соціально-психологічних та економічних ризиків".

Вересень

 

            Регіональний семінар до V Всесвітнього водного форуму.

 

Жовтень, м.Кременчуг

 

            "Круглий стіл": "Законодавче забезпечення функціонування системи фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища".

 

Листопад

 

Комітет з питань економічної політики

 

            "Круглий стіл": "Підготовка проекту Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення процедур банкрутства та особливостей ліцензування діяльності арбітражних керуючих)".

 

Жовтень

 

            "Круглий стіл": "Законодавче забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень".

 

Листопад

 

            "Круглий стіл": "Підготовка проекту Закону про Національний демографічний регістр".

 

Грудень

 

 

 

Комітет з питань європейської інтеграції        

 

            Візити делегацій Комітету до парламентів Республіки Словенія, Королівства Данія, Республіки Хорватія.

 

Вересень, м.Любляна

21-23 жовтня, м.Копенгаген

Листопад, м.Загреб

 

            Засідання Комітету Парламентської асамблеї НАТО з питань науки і технологій.

 

Вересень, Російська Федерація

 

 

 

            VІІІ Європейська міжнародна конференція з питань міграції.

 

4-5 вересня, м.Київ

 

            Самміт "Україна – ЄС".

 

9 вересня, м. Евіан, Франція

 

            Візит Голови Комітету Б.Тарасюка до Парламенту Республіки Молдова.

Вересень, м.Кишинів

 

            Семінар: "Інтелектуальна власність – одна з пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС" (UEPLAC).

 

Вересень, м.Київ

 

Одинадцяте засідання Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

30 вересня – 1 жовтня, м.Київ

 

            Засідання комітету з питань оборони АЗЄС.

 

10 вересня, м.Ландівізьо, Франція

22-23 жовтня, м.Тулон, м. Канни, Франція

 

            11-те засідання Комітету з парламентського співробітництва "Україна – ЄС".

2-3 жовтня, мм.Київ, Львів

 

            Засідання комітетів АЗЄС.

 

7 жовтня, 5 листопада, м.Париж

 

Засідання підкомітету №2  "Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика" Комітету з питань співробітництва між  Україною та Європейським Союзом.

 

Жовтень-Листопад, м.Київ

 

            Семінар Роуза-Ротта.

 

15-17 жовтня, м.Львів

 

            "Круглий стіл": "Нова посилена Угода між Україною та ЄС: адаптаційна складова" (UEPLAC).

 

Жовтень, м.Київ

 

            Засідання Міжпарламентської ради Україна – НАТО.

 

14-15 жовтня, м.Львів

 

            Засідання підкомітету №5 "Митне та транскордонне співробітництво" Комітету з питань співробітництва між  Україною та Європейським Союзом.

 

23 жовтня, м.Брюссель

 

            Візит Голови Комітету з європейських справ Державних Зборів Угорщини.

Листопад, м.Київ

 

Засідання підкомітету № 2 "Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика" Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

 

14 листопада, м.Брюссель

 

Засідання підкомітету №7 "Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я, інформаційне суспільство та медіа" Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

17-18 листопада, м.Київ

 

            54-а щорічна сесія ПА НАТО.

 

14-19 листопада, м.Валенсія

 

            Конференція з питань екологічної безпеки (спільно з Комітетом з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи) (UEPLAC).

 

Грудень

 

            Друга частина 54-ї сесії Асамблеї Західноєвропейського союзу.

 

2-4 грудня, м.Париж

 

           

Ознайомчий візит до Центру документації ЄС.

 

Грудень, м.Брюссель

 

           

Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності

           

Другий міжнародний конгрес: "Безпека на дорогах заради безпеки життя".

Вересень, м.Санкт-Петербург

 

            "Круглий стіл": "Стан реалізації державної політики протидії торгівлі дітьми".

Вересень

 

"Круглий стіл": "Про стан законодавчого забезпечення діяльності органів внутрішніх справ".

 

Вересень-грудень

 

Вивчення досвіду впровадження пробації в законодавстві Латвійської Республіки.

 

Жовтень-листопад

 

 

Комітет у закордонних справах

 

            Осіннє засідання ПА ОБСЄ.

 

18-21 вересня, м.Торонто

 

            Програма ПА НАТО "Нові парламентарії".

 

м.Брюссель (дата уточнюється)

 

 

 

Семінар з питань підготовки міжнародних спостерігачів за виборами до органів державної влади і проведення референдумів.

 

Жовтень, м.Санкт-Петербург

 

 

Спостереження за президентськими виборами.

 

Жовтень, Азербайджан

 

Засідання Міжпарламентської ради "Україна – НАТО".

 

Жовтень-листопад, м.Київ

 

Щорічна сесія ПА ЦЄІ.

 

м.Кишинів (дата уточнюється)

 

            Семінар МПС.

м.Женева (дата уточнюється)

 

            Засідання до десяти комітетів ПАРЄ.

 

Вересень-грудень (дати та місця уточнюються)

 

            Засідання 10 постійних комісій МПА СНД.

 

Жовтень-листопад, м. Санкт-Петербург

 

            Засідання трьох робочих груп МПА СНД з підготовки проектів модельних законодавчих актів.

 

Вересень-грудень, м. Санкт-Петербург

 

Участь у проведенні VІІ Міжнародних спортивних ігор держав-учасниць СНД.

 

м.Кишинів (дата уточнюється)

 

            Четверта частина сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

 

29 вересня-3 жовтня, м.Страсбург 

 

            Засідання Ради МПА СНД.

 

 м. Санкт-Петербург (дата уточнюється)

            119-та асамблея МПС та пов’язані з нею заходи.

 

13-15 жовтня, м.Женева

 

           

 

Тридцять перше пленарне засідання МПА СНД.

 

м.Санкт-Петербург (дата уточнюється)

 

            Засідання парламентських делегацій у МПА СНД держав-учасниць Угоди про формування Єдиного економічного простору.

 

м.Санкт-Петербург (дата уточнюється)

 

            Міжнародна конференція МПА СНД з питань прикордонного співробітництва.

 

Жовтень-листопад, м. Санкт-Петербург

 

54-та щорічна сесія ПА НАТО.

 

13-19 листопад, м.Валенсія

 

            Засідання Бюро ПА ОБСЄ та Зустріч Ради міністрів ОБСЄ.

 

3-5 грудня, м.Гельсінкі

 

 

Комітет з питань культури i духовності

 

"Круглий стіл": "Визначальні принципи оптимізації міжконфесійних відносин: теоретичний і практичний виміри".

 

Вересень, Держкомнацрелігій

 

            Конференція: "Взаємодія релігійного і національного чинників в умовах демократичних трансформацій українського суспільства".

 

Жовтень, Держкомнацрелігій

 

            "Круглий стіл": "Мовне розмаїття України".

 

Жовтень, Держкомнацрелігій

 

            Семінар: "Проблема повернення культурних цінностей в Україну" (спільно з МЗС України, Міністерством культури і туризму України, Держкомархівів України, Дипломатичною академією при МЗС України).

 

Жовтень, м.Київ

 

            Міжнародна науково-практична конференція: "Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України".

 

Жовтень, м.Київ

 

            Конференція: "Державно-церковна політика в Україні як фактор формування й утвердження громадянського суспільства".

 

Листопад, Держкомнацрелігій

 

            Міжнародний конгрес: "Українська мова: вчора, сьогодні, завтра. Стан проблеми та перспективи".

 

Грудень, м.Київ

 

 

Комітет з питань науки i освіти

 

            Участь у Всеукраїнській виставці "Професійно-технічна освіта України: реалії та перспективи".

 

Серпень

 

            Участь у засіданні підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України з проблем розвитку загальної середньої та дошкільної освіти.

 

Серпень

 

            Участь у заходах, пов’язаних з початком 2008/2009 навчального року.

 

Серпень-вересень

 

            Участь у ХV Всеукраїнських педагогічних читаннях "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки і перспективи".

 

Вересень, м.Кіровоград

 

            Участь у науково-практичній конференції з інноваційної діяльності "Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки".

 

Вересень, м.Алушта

 

           

Засідання Комітету за участю  депутатів Бундестагу Німеччини: "Про стан і перспективи законодавчого врегулювання науково-технічного співробітництва між Україною та Німеччиною".

 

Жовтень

 

"Круглий стіл": "Про виконання рекомендацій слухань у Комітеті "Удосконалення законодавчого забезпечення розвитку вищої освіти в Україні в контексті підготовки нової редакції Закону України "Про вищу освіту" (за участю Міністерства освіти і науки України та керівників вищих навчальних закладів).

 

Жовтень

 

Участь у конференції Інституту професійно-технічної освіти на тему:"Сучасні технології професійного навчання кваліфікованих робітників".

 

Жовтень

 

            Участь у роботі Всеукраїнського форуму "Приватна освіта як складова побудови громадянського суспільства".

 

Жовтень

 

            Участь у роботі науково-практичної конференції "Проблеми шкільного підручника".

 

Жовтень

 

            Участь у 21-ій міжнародній конференції та 26-ому засіданні Генеральної асамблеї Комітету з даних для науки та технологій.

 

Жовтень, НТУ "Київський політехнічний інститут"

 

            "Круглий стіл": "Про стан нормативно-правового регулювання освіти дітей з особливими потребами".

 

Жовтень

 

            Участь у Всеукраїнській нараді щодо вироблення програми дій для розвитку природничо-математичної освіти.

 

Жовтень

 

Участь у Всеукраїнському семінарі з проблем модернізації позашкільної освіти.

 

Жовтень

 

Участь у засіданні бюро Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти АПН України з порядком денним: "Про науково-організаційну діяльність Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти".

 

Листопад

 

            Спільне засідання Комітету з питань науки і освіти та Комітету Державної Думи Російської Федерації з питань науки та високих технологій щодо науково-технічного співробітництва.

 

Листопад

 

            "Круглий стіл": "Проблеми реалізації прав громадян на якісну природничо-математичну освіту".

 

Січень

 

            Участь у заходах, пов’язаних з відзначенням 90-ї річниці заснування Національної академії наук України.

 

Листопад-грудень

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

 

            Семінар: "Концептуальні підходи до розробки нової редакції Закону про Службу безпеки України".

 

Жовтень

 

 

            Семінар: "Забезпечення відкритості роботи парламенту: британський досвід".

Листопад

 

 

 

            Семінар: "Розвиток оборонно-промислового комплексу України та оптимальні шляхи переозброєння Збройних Сил України. Можливі аспекти військово-технічного співробітництва України і країн-членів НАТО, направлені на забезпечення потреб оборони України, країн-членів НАТО, третіх країн".

 

Листопад

 

 

Комітет з питань охорони здоров¢я

 

            Засідання колегій Міністерства охорони здоров‘я, Міністерства у справах сім‘ї, молоді та спорту, місцевих органів охорони здоров‘я.

 

Вересень-січень

 

Засідання ("круглі столи", конференції) Дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

 

Вересень-січень

 

            Конференція: "Державна програма "Здорове дитинство" на 2008-2018 роки – шлях до збереження майбутнього нації".

 

Жовтень

 

            "Круглий стіл": "Про реалізацію державної політики в частині забезпечення здоров‘я нації".

 

Грудень

 

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної полiтики та ядерної безпеки

 

            VІ Міжнародний енергетичний форум: "Паливно-енергетичний комплекс України – погляд у майбутнє".

 

Вересень

 

"Круглий стіл": "Розвиток законодавства в енергетичній сфері України".

Вересень

 

Науково-технічна конференція: "Проблемні питання розвитку енергетики та реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".

Вересень

 

            ІV Міжнародна конференція: "Енергія з біомаси"

 

Вересень

 

            Конференція: "Питання переходу від діючої моделі ринку "єдиного покупця" до повномасштабного конкурентного ринку електроенергії – двосторонніх договорів та балансуючого ринку".

 

Вересень

 

            "Круглий стіл": "Законодавчі основи стимулювання розвитку нетрадиційних джерел енергії в Україні".

 

Жовтень

 

            Семінар: "Перспективи використання шахтного метану, нормативно-правове забезпечення".

 

Листопад

 

Міжнародна виставка "Нафта та газ 2008".

 

Листопад

 

            Підсумкова конференція "Лідер ПЕК – 2008 року".

 

Грудень

 

 

            Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

            Участь у засіданнях Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України.

Вересень-січень

 

            Участь у засіданнях Міжвідомчої комісії з питань діяльності підприємств, установ і організацій громадських організацій інвалідів.

 

Вересень-січень

 

            Участь у засіданнях Координаційного центру з питань здійснення пенсійної реформи.

Вересень-січень

 

            Участь у заходах, присвячених Міжнародному дню людей похилого віку.

 

Вересень-жовтень

 

            Міжнародна конференція "Національна реалізація Конвенції ООН "Про права інвалідів". Від політики  до практики" (спільно з Мінпраці, ВГСПО  "Національна Асамблея інвалідів України", Представництвом Ради Європи в Україні).

 

Жовтень

 

            Участь у Всеукраїнській конференції громадських організацій з питань  удосконалення  законодавства щодо соціального захисту стомованих хворих (спільно з Мінпраці, МОЗ, Конфедерацією громадських організацій інвалідів України).

 

Жовтень

 

            Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми навчання та виховання людей з інвалідністю в інтегрованому освітньому середовищі" (спільно з Міносвіти, Мінпраці, ВГСПО "Національна Асамблея інвалідів України", Відкритим міжнародним університетом розвитку людини "Україна").

 

Листопад

 

            Участь у заходах, присвячених Міжнародному дню інвалідів.

 

Листопад-грудень

 

            Міжнародний семінар "Розвиток першого та другого рівнів системи загальнообов’язкового пенсійного страхування" (в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) за участю Мінпраці, Пенсійного фонду України).

 

Грудень

 

            Всеукраїнський конгрес "Безбар’єрна Україна" для представників громадських організацій інвалідів, органів державної влади та фахівців, які працюють у сфері будівництва та архітектури (за участі Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Мінпраці, ВГСПО "Національна Асамблея інвалідів України").

 

Грудень

 

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

            "Круглий стіл": "Перспективи правового регулювання свободи мирних  зібрань. Основні критерії майбутнього закону".

 

Жовтень

 

            Участь у Міжнародному форумі, присвяченому 75-м роковинам Голодомору.

 

Листопад

 

            Участь у заходах в рамках проведення Всеукраїнської акції "16 днів проти гендерного насильства".

 

Листопад-грудень

 

            "Круглий стіл": "Правозахисний рух в Україні: історія та сучасність" (до Дня прав людини).

 

Грудень

 

 

Комітет з питань  правової політики

 

            Науковий семінар: "Законодавче удосконалення діяльності Конституційного Суду України".

 

Жовтень-грудень

 

            Науковий семінар: "Законодавче врегулювання питань надання правової допомоги в Україні".

 

Жовтень-грудень

 

           

 

"Круглий стіл": "Актуальні питання конституційної реформи в Україні".

 

Вересень-грудень

 

 

Комітет з питань промислової  і  регуляторної політики та підприємництва

 

Участь у Спеціалізованій виставці продукції та устаткування різних галузей легкої промисловості "Kiev Fashion 2008".

 

16-19 вересня, м. Київ, Національний комплекс Експоцентр України, вул.Салютна 2-б

 

Участь у виставці  "Деревообробка та меблева промисловість".

 

23-27 вересня, м.Київ, Міжнародний Виставковий Центр,

Броварський пр-т, 15

 

            Участь у VІІІ Всеукраїнській конференції з перспективних космічних досліджень.

 

Вересень, м.Євпаторія

 

            "Круглий стіл": "Регуляторна політика в форматі окремої державної програми".

Жовтень-листопад

 

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та

забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

Семінар: "Шляхи вдосконалення роботи Апарату Верховної Ради України – пріоритетні кроки" (за підтримки Програми сприяння парламенту України).

Жовтень

 

            "Круглий стіл": "Робота народних депутатів України з виборцями, які мешкають на території України, у порядку персонального представництва, визначеному депутатськими фракціями в умовах пропорційної виборчої системи" (за підтримки Програми  сприяння парламенту України).

 

Листопад

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

            "Круглий стіл": "Законодавче забезпечення діяльності Інтернету в Україні: проблеми та перспективи" (спільно з Центром стратегічних досліджень).

 

Жовтень

 

            Семінар для парламентських журналістів: "Інформаційні джерела Верховної Ради України" (спільно з Програмою сприяння парламенту України та Національною спілкою журналістів України).

 

Листопад

 

            "Круглий стіл": "Проблеми державного регулювання впровадження цифрового телебачення" (спільно з Незалежною асоціацією телерадіомовників).

 

Листопад

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

            Футбольний матч між збірними  командами депутатами Верховної Ради України та депутатами Сейму Республіки Польща.

 

12-14 вересня, м.Краків

 

            Участь у тенісному турнірі "Кубок дружби" (Верховна Рада України та Державна Дума Російської Федерації).

 

26-28 вересня

 

Всеукраїнська конференція з проблем молодіжного житлового будівництва в Україні.

 

Вересень, АР Крим

 

"Круглий стіл" з питань протидії торгівлі дітьми, викорінення найгірших форм дитячої праці.

Вересень

 

 

 

 

Регіональні "круглі столи" з розвитку фізкультурно-масового руху (за окремим планом).

 

Вересень-листопад

 

Участь у проведенні Всеукраїнської культурно-просвітницької акції "Творча молодь за здоровий спосіб життя".

 

Вересень-грудень

 

Участь в реалізації державних заходів, присвячених "Року туризму в Україні".

 

Вересень-грудень

 

            Робоча зустріч з обговорення питань боротьби з допінгом у спорті, що планується Радою Європи, ЮНЕСКО.

 

Вересень-грудень

 

Участь в реалізації заходів Всеукраїнського фестивалю молодіжних трудових загонів.

 

Жовтень

 

Участь у ХV Міжнародному туристичному салоні "Україна 2008" (з урахуванням підготовки до Євро-2012).

 

Жовтень

 

            Проведення ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Практика сучасного туризму: соціальна та економічна ефективність".

 

Жовтень-грудень

 

Семінар-нарада з питань запровадження механізму залучення позабюджетних коштів для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

 

Жовтень-листопад

 

 

 

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

            Семінар: "Політика у сфері трудової міграції. Національне законодавство та міжнародні стандарти, політика зарубіжних країн".

 

Вересень

 

            Участь у ІІІ Міжнародній конференції з питань промислової безпеки та охорони праці.

 

Жовтень

 

"Круглий стіл": "Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про організації роботодавців" (нова редакція) (реєстр.№2619)".

 

Листопад

 

 

Комітет з питань транспорту і зв’язку

 

            "Круглий стіл": “Питання законодавчого забезпечення сфери телекомунікацій в Україні".

26 листопада

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

"Круглий стіл":  "Про усунення порушень прав громадян при приватизації земельних ділянок, що знаходяться у приватному користуванні".

 

Грудень

           

 

Головне організаційне управління