Public Organizations for Media Issues

Korporatsia Informatsiyni Systemy Ukrayiny
Kyivsky Presklub
Spilka Kabelnoho Telebachennia Ukrayiny
Spilka Zhurnalistiv Ukrayiny
Ukrayinsky Mediaklub