Білас Іван Григорович

Білас Іван Григорович, ґвардії ґен.-л. (1999), д.юрид.н. (1993), д.іст.н. (1994); ВР України, гол. Ком-ту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (з 02.2000), чл. фракції УНР; проф. Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка; президент Федерації авіаційного спорту України; гетьман Укр. козацтва (з 1998); голова Коорд. ради з питань розвитку Укр. козацтва при Президентові України (з 10.1999). Н. 09.05.1953 (с.Шоломиничі, Городоцький р-н, Львів. обл.); укр.; батько Григорій Ількович (1920-1981) і мати Ольга Іванівна (1923-1986) - селяни; одружений; син Андрій (1978) - оперуповноважений, МВС України; дочка Іванна (1980) - студ., Львів. держ. мед. ун-т; дочка Анастасія-Роксолана (1993). Осв. Львів. держ. ун-т ім. І.Франка, юрид. ф-т, юрист; Мюнхен. ун-т, правничий ф-т; докторантура Укр. акад. внутр. справ МВС України; канд. дис. "Органи міліції західних областей України: становлення, організація, діяльність (1939-1941)" (1989); док. дис. "Репресивно-каральний апарат у механізмі більшовицької державності" (1993, Укр. вільний ун-т у Мюнхені); док. дис. "Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр.: історико-правовий та суспільно-політичний аналіз" (1994, Ін-т українознавства НАНУ). Нар. деп. України 3 склик. з 03.1998, виб. окр. N 120, Львів. обл. З'яв. 86.8%, за 37.2%, 12 суперн. На час виборів: нар. деп. України. 03.1998 - канд. в нар. деп. України від вибор. блоку "Нац. фронт", N 4 в списку. Чл. ґрупи "Незалежні" (07.-12.1998); чл. фракції ПРП "Реформи-центр" (12.1998-12.99); позафракційний (01.-03.12.1999, 12.1999-01.2000), чл. фракції СДПУ(О) (03.-24.12.1999); чл. фракції НРУ (з 01.2000; з 04.2000 - фракція УНР); заст. гол. Ком-ту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з орг. злочинністю і корупцією (07.1998-02.2000). Нар. деп. України 2 склик. з 03.1994 (1-й тур) до 04.1998, Мостиський виб. окр. N 278, Львів. обл., висун. КУНом. Гол. підком-ту з підготовки законопроектів, заст. гол. Ком-ту з питань боротьби з орг. злочинністю і корупцією (з 07.1994). Чл. (уповноваж.) деп. ґр. "Реформи". На час виборів: журнал "Військо України", 1-й заст. гол. ред. 1970-71 - працював в колгоспі. 1971-73 - служба в армії. 1973-75 - курсант, Львів. шк. міліції. 1975-77 - інспектор кримінального розшуку УВС Львів. обл. 1977-86 - ст. дільничий, кер. відд. Трускавецького міськвідділу внутр. справ Львів. обл. 10.1986-91 - ст. викладач теорії та історії держави і права Львів. шк. міліції та ст. викладач катедри кримінального права і кримінал. процесу юрид. ф-ту Львів. держ. ун-ту ім. І.Франка. 1991-94 - докторант, Укр. акад. внутр. справ. Був нач. катедри, проректором з наук роботи Львів. ін-ту внутр. справ Нац. акад. внутрішніх справ України. 1992-93 - докторант, Укр. вільний ун-т (м.Мюнхен). 1989 - захистив канд. дис. 1993 - захистив докт. дис. у Мюнхен. ун-ті за спеціальністю "Держ. і адмін. право та наука упр." 06.1991-98 - 1-й заст. гол., 1998-04.99 - гол. СОУ. Член Нац. юрид. клубу (з 05.1994). Чл. НТШ, іст. секція (м.Нью-Йорк). Засл. юрист України (06.1997). Ґен.-м. (1995). Автор понад 180 наук. праць, 2-томної монографії "Репресивно-каральна система в Україні: 1917-53 (суспільно-політичний та історико-правовий аналіз)", ряду брошур з іст.-правових і держ.-адмін. проблем нац. державотворення; автор сценарію та наук. консультант 3 наук.-документ. кінофільмів. Чл. СЖУ. М.с. з службового багатоборства; інстр. з альпінізму, м.с. з рукопашного бою, м.с. з парашутизму, м.с. зі стрільби, к.м.с. з вищого пілотажу, льотчик-спортсмен 1 кл. Захопл.: рукопашний бій, парашутний спорт, літаковий спорт, плавання, стрільба, театр, книги. Володіє польс. мовою.


Анґлійська версія


Home   | Преса   | ТБ та радіо   | Персоналії   | Освіта   | Регулювання   | Іноземні ЗМІ   | Агентства  
ЗМІ в Інтернет   | Спілки   | Зміни   | АвториДати народженняПошук на серверіФорумЧат