Вервес Григорій Давидович

Вервес Григорій Давидович; д.філол.н., проф., акад. НАНУ (Відд. літ., мови та мистецтвознавства, літературознавство, 04.1995); Ін-т літератури ім. Т.Шевченка НАНУ, пров.н.п. (з 1998); гол. Укр. ком-ту (з 1976) і чл. бюро Міжнар. асоц. вивчення і поширення слов'янських культур (при ЮНЕСКО) (з 1982); чл. Нац. комісії України у справах ЮНЕСКО (з 11.1995). Н. 15.04.1920 (смт Петрове, Кіровогр. обл.); укр.; батько Давид Петрович (1880-1953) - колгоспник, землемір, бухгалтер, кер. церковного хору; мати Векла Омелянівна (1879-1964) - колгоспниця; дружина Галина Кіндратівна (1920-1987) - д.філол.н., проф. Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка, автор праць з теорії літ., фольклористики, укр. літ.; син Юрій (1946) - проф., зав. катедри ентомології Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Осв. Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, філол. ф-т, Об'єднаний укр. ун-т у Кзил-Орді (1938-42); канд. дис. "А.Міцкевич в українській літературі XIX ст." (1949); док. дис. "І.Франко і питання українсько-польських літературно-громадських взаємин 70-90 рр. ХІХ ст." (1959). 1942-45 - служба в армії (з осені 1943 - ст. на батареї на 1-му Укр., 1-му і 2-му Білорус. фронтах). 1945-48 - аспір., 1949-51 - наук. секр., 1951-58 - с.н.п., 1958-98 - зав. відділу зарубіжних слов'ян. літ., зав. відділу слов'янознавства і балканістики, Ін-т літератури ім. Т.Шевченка НАНУ. Ордени Червоної Зірки (1945, 1945), Вітчизн. війни 2-го ст. (1990), "Знак Пошани" (1986), медалі "За бойові заслуги" (1944), "За заслуги перед польською культурою". Орден "За заслуги" III ст. (11.1998). Чл.-кор. АНУ (1979). Член Сп. письменників України (1972). 1959-89 - гол. ред. міжвідомчого збірника "Слов'янське літературознавство і фольклористика". Лавреат премії ім. І.Франка НАНУ (1997). Автор близько 500 наук. праць, присв'ячених проблемам історії слов'ян. літ. ХІХ-ХХ ст., питанням компаративістики, міжслов'ян. літ. взаєминам, сучасному літ. процесу країн Центр. і Південно-Схід. Европи, культурології, зокрема 22 індивід. монографій: "Адам Міцкевич в українській літературі" (1952, 1955), "Вл. Оркан і українська література" (1962), "Т.Г.Шевченко і Польща" (1964), "Максим Рильський в колі слов'янських поетів" (1972, 1981 - рос.), "В інтернаціональних літературних зв'язках. Питання контексту" (1976, 1983), "Там де плинуть світлі хвилі Ікли (з історії укр.-польських літ. взаємин) (1972 - польс.), "Ярослав Івашкевич" (1978, 1979 - польс., 1982 - рос.), "Польська література і Україна" (1985), "Як література самоутверджується в світі" (1990), "Українці на рандеву з Європою" (1996) та ін. Наук. кер., гол. редколеґії, автор вступ. розділів "Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті" (І-V т., 1987-94). Володіє польс. та іншими слов'ян. мовами.


Анґлійська версія


Home   | Преса   | ТБ та радіо   | Персоналії   | Освіта   | Регулювання   | Іноземні ЗМІ   | Агентства  
ЗМІ в Інтернет   | Спілки   | Зміни   | АвториДати народженняПошук на серверіФорумЧат