Гошовська Валентина Андріївна

Гошовська Валентина Андріївна, д.політ.н., к.філол.н., проф.; ВР України, гол. Ком-ту з питань соціальної політики та праці (з 02.2000), уповноваж. пред. ґрупи "Трудова Україна" (з 02.2000); проф. Ун-ту внутр. справ; чл. Нац. комісії України у справах ЮНЕСКО (з 11.1995); голова партії "Солідарність жінок України" (з 11.1999); чл. Ради Всеукр. об'єднання демократичних сил "Злагода" (з 03.1999). Н. 19.01.1949 (с.Великі Кринки, Полтав. обл.) в робітничій сім'ї; укр.; чоловік Сергій Володимирович (1950) - д.тех.н., гол. правління, Нац. акціоненрна компанія "Надра України"; син Володимир (1973) - аспір., Харків. держ. мед. ун-т. Осв. Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, філол. ф-т (1972); Нац. юрид. акад. (1996); канд. дис. "З історії зародження преси в Східній Галичині" (1983); док. дис. "Процес становлення української соціал-демократії (остання третина ХIХ століття)" (Ун-т внутр. справ, 1997). Нар. деп. України 3 склик. з 03.1998, виб. окр. N 178, Харків. обл. З'яв. 79.7%, за 50.6%, 11 суперн. На час виборів: нар. деп. України, чл. АПУ. 03.1998 - канд. в нар. деп. України від АПУ, N 9 в списку. Секр. Ком-ту у закордонних справах і зв'язках з СНД (07.1998-02.2000); кер. ґрупи "Незалежні" (07.1998-03.2000). Нар. деп. України 2 склик. з 04.1994 (2-й тур) до 04.1998, Балаклійський виб. окр. N 386, Харків. обл., висун. тр. кол. Чл. Ком-ту з питань науки і нар. освіти. Чл. деп. фр. АПУ (до цього - чл. (уповноваж.) ґр. "Аграрники України", до цього - чл. фр. СелПУ). На час виборів: Балаклійська райдержадмін., 1-й заст. глави. 1-й тур: з'яв. 86.8%, за 38.84%. 2-й тур: з'яв. 84.1%, за 68.02%. 6 суперн. (осн. - Карнаухов М.Д., н. 1955; Балаклійське міськ. відд. Упр. СБУ в Харк. обл., нач.; 1-й тур - 16.07%, 2-й тур - 26.96%). По закінч. ун-ту протягом 8 р. викладала в шк. (Львівщина). Потім у Дрогоб. пед. ін-ті. Після переїзду в Балаклію - зав. відділу, секр., з 1988 - 2-й секр., Балаклійський РК КПУ. Потім - 1-й заст. глави, Балаклійська райдержадмін. З 1988 - доц., з 1993 - проф., Харків. держ. пед. ун-т. З 1995 - гол., Всеукр. об'єднання жінок "Солідарність". Чл. виконкому АПУ (1997-99). "Орден княгині Ольги" III ст. (08.1998). Засл. працівник нар. освіти (1996). Відмінник нар. освіти (1991). Автор близько 100 наук. праць, зокрема монографій: "Я від неба твого" (1994), "Леся Українка і українська соціал-демократія" (1996), "Становлення української соціал-демократичної думки кінця 19 початку 20 ст." (1997). Володіє польс. мовою. Захопл.: поезія.


Анґлійська версія


Home   | Преса   | ТБ та радіо   | Персоналії   | Освіта   | Регулювання   | Іноземні ЗМІ   | Агентства  
ЗМІ в Інтернет   | Спілки   | Зміни   | АвториДати народженняПошук на серверіФорумЧат