Ситник Костянтин Меркурійович

Ситник Костянтин Меркурійович, д.біол.н., проф. (1967), акад. НАНУ (Відд. загальної біології, ботаніка, 12.1973); ВР України, гол. підком-ту з питань науки і технологій Ком-ту з питань науки і освіти (з 07.1998), чл. ґрупи "Незалежні" (з 01.2000); Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАНУ, директор (з 1970); ред. "Українського ботанічного журналу"; президент Укр. ботан. т-ва; гол. експертної ради ВАК України; голова Всеукр. екол. ліґи; голова Ради старійшин Укр. нар. партії "Собор" (з 12.1999); член спец. ради "Громадської ініціативи "Форум національного порятунку" (з 02.2001). Н. 03.06.1926 (м.Луганськ); укр.; батько Меркурій Олексійович (1897-1982) - коваль; мати Параска Опанасівна (1897-1955) - домогосп.; дружина Клавдія Василівна (1925-1998) - історик; син Сергій (1952) - біолог, с.н.п., Ін-т фізіології рослин НАНУ; син Микола (1960) - журналіст. Осв. Луган. пед. ін-т (1945-49), ф-т природознавства, "Хімія і природознавство"; канд. дис. "Вплив умов живлення і водопостачання на ріст і фізіологічні процеси в лимоні" (1955); док. дис. "Ріст і взаємодія органів рослин" (1966). Нар. деп. України 3 склик. з 03.1998 від НДП, N 17 в списку. На час виборів: дир. Ін-ту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАНУ, чл. НДП. Чл. фракції НДП (05.1998-06.99), позафр. (06.1999-01.2000). 1949-50 - асистент, Луган. пед. ін-т. 1950-53 - аспір., 1953-58 - м.н.п.; 1958-60 - с.н.п., 1960-79 - зав. відділу фізіології рослин, з 1970 - дир., Ін-т ботаніки АНУ. 1953-56 - н.п.-консультант науково-орг. відділу, 1957-60 - заст. головного наук. секретаря, 1962-66 - нач. науково-орг. відділу, 1966-70 - головний наук. секр., 1972-74 - акад.-секр. Відд. загальної біології, 1974-88 - віце-президент, Президія АНУ. 02.1996-05.99 - чл. Політради, 11.1998-05.99 - чл. політвиконкому НДП. Член Укр. ботан. т-ва, почес. чл. Рос. т-ва фізіологів рослин. Ордени Леніна (1986), Труд. Черв. Прапора (1971), Жовтневої революції (1976). Автор (співав.) понад 400 наук. праць в галузі фізіології, рослин, екології, космічної біології, зокрема співав. книг: "Молекулярные механизмы клетки" (1969), "Физиология корня" (1972), "Життя зеленого листа" (1973), "Біологічний словник" (1974, 1986, за ред.), "Довідник з біології" (1978; 1979, 1981, 1985 - рос.; за ред.), "Физиология листа" (1978, за ред.), "Микола Григорович Холодний" (1979), "Микроорганизмы в космическом полете" (1983, за ред.), "Клеточная инженерия растений" (1984), "В.И.Вернадский. Жизнь и деятельность на Украине" (1984, 1988), "Морфогенез архегониат" (1985), "Ботанические театради" (1986), "Биосфера. Экология. Охрана природы: Справочное пособие" (1987, за ред.), "Методологические проблемы интеграции ботанических наук" (1987), "Словарь-справочник по экологии" (1994, відповід. ред.) та ін. Захопл.: теніс, плавання, спілкування з людьми.


Анґлійська версія


Home   | Преса   | ТБ та радіо   | Персоналії   | Освіта   | Регулювання   | Іноземні ЗМІ   | Агентства  
ЗМІ в Інтернет   | Спілки   | Зміни   | АвториДати народженняПошук на серверіФорумЧат