Табачник Дмитро Володимирович

Табачник Дмитро Володимирович, д.іст.н. (1995), проф. (1997), чл.-кор. АПрНУ (Відд. історії і теорії держави і права, історія політ. і правових вчень, 12.1996); ВР України, чл. Ком-ту з правової політики (з 06.2000), чл. ґрупи "Трудова Україна" (З 07.2000); гол.н.п. Ін-ту нац. відносин і політології НАНУ (з 06.1997); чл. Ради з питань реклами при КМ України (з 04.1998); чл. редколеґій журналів: "Політика і час", "Український часопис міжнародного права", "Президент", "Пам'ятки України", газети "Бульвар"; президент т-ва "Україна-Еспанія" (з 12.1993); чл. політвиконкому партії "Трудова Україна" (з 11.2000). Н. 26.11.1963 (м.Київ); укр.; батько Володимир Ігорович (1940) - інж.-авіабудівельник, пенс.; мати Алла Вікторівна (1938) - інж.-будівельник, пенс.; брат Михайло Володимирович (1970) - президент, корпорація "ТіКо"; дружина Назарова Тетяна Євгенівна (1960) - нар. арт. України, актриса Нац. театру рос. драми ім. Лесі Українки. Осв. Київ. ун-т ім. Т.Шевченка (1986), історик; аспір. Ін-ту історії України АНУ (1989); канд. дис. "Масові репресії в Україні в другій половині 30-х - на початку 40-х рр." (1991); док. дис. "Феномен тоталітарно-репресивного суспільства в Україні в 20-х - наприкінці 50-х рр.". Нар. деп. України 3 склик. з 03.1998, виб. окр. N 91, Київ. обл. З'яв. 76.2%, за 24.9%, 16 суперн. На час виборів: радник Президента України, проф. катедри політології Укр. академії держ. управління при Президентові України. 03.1998 - канд. в нар. деп. України від вибор. блоку "Партія праці та Ліберальна партія - разом!", N 8 в списку. Позафр. (05.1998-09.99), чл. ґрупи "Відродження реґіонів" (09.1999-06.2000), позафр. (06.-07.2000). Чл. Ком-ту з питань бюджету (07.1998-06.2000). Тр. діяльність розпочав копіювальником, реставратором Центр. держ. архіву кінофонофотодокументів України. Працював: м.н.п., Ін-т історії України АНУ; зав. відділу, Київ. МК ЛКСМУ/МДС. 01.1991-12.92 - ст. консультант, гол. консультант, Секретаріат ВР України. 12.1992-03.93 - кер. прес-служби КМ України; 03.-09.1993 - прес-секр. Уряду України - нач. Гол. упр. інформації, преси та зв'язків з громадськістю КМ України. 09.1993-08.94 - 1-й заст. Гол., Держ. ком-т України у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. 1990-94 - депутат Київради. Деп. Київради з 03.1990, обр. в 2-му турі як канд. демблоку, мав 6 суперників (осн. - Дупляк В.Д., дир. ін-ту Діпроводгосп). 1994 - керівник виборчої кампанії кандидата в Президенти України Л.Кучми. 07.1994-12.96 - Глава, Адмін. Президента України. 09.1997-05.98 - радник Президента України. Був чл. Ради нац. безпеки при Президентові України (08.1994-11.96); чл. Конституційної Комісії від Президента України (11.1994-07.96); чл. Держ. комісії з питань реорґанізації в галузі науки (з 08.1995); чл. Ради з питань науки та науково-тех. політики при Президентові України (03.1996-01.97); гол. Комісії з держ. нагород України при Президентові України (08.1994-02.97); співгол. Ради роботи з кадрами при Президентові України (07.1995-01.97); гол. Нац. ради з питань молодіжної політики при Президентові України (11.1995-03.97); чл. Комісії з питань відтворення видатних пам'яток історії та культури при Президентові України (12.1995-04.2000); чл. Ком-ту законодавчих ініціатив при Президентові України (06.1995-07.2000). 11.1995-02.99 - проф. катедри політології, Укр. академія держ. управління при Президентові України. 1999 - заст. кер. виборчого штабу Л.Кучми на виборах Президента України. Лавреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1999; за серію монографій "Українська фалеристика та боністика"). Автор (співав.) понад 200 наук. праць, зокрема монографій, книг: "За стандартними звинуваченнями" (1990), "Чорні роки історії" (1990), "Олексій Кириченко: штрихи до політичного портрету" (1991), "Останній з могікан застою" (1992), "Масові репресії в Україні" (1992), "Репресоване відродження" (1993), "Україна на порозі ХХІ століття" (1995), "Україна на шляху в світ" (1996), "Україна: альтернативи поступу. Критика історичного досвіду" (1996), "Нагороди України: Історія, факти, документи" (1996, в 3-х т.), розділів в 17 колект. монографіях, численних публікацій з питань політичної та військ. історії України, політичної персоналістики. Лавреат премії СЖУ "Золоте перо" (1989), премії ім. М.Островського (1991). Володіє анґл. мовою. Захопл.: театр, полювання, збирання холодної зброї.


Анґлійська версія


Home   | Преса   | ТБ та радіо   | Персоналії   | Освіта   | Регулювання   | Іноземні ЗМІ   | Агентства  
ЗМІ в Інтернет   | Спілки   | Зміни   | АвториДати народженняПошук на серверіФорумЧат