Федорук Олександр Касіянович

Федорук Олександр Касіянович, д.мистецтвозн. (1996), проф. (1996), чл.-кор. АМУ (1997); Держ. служба контролю за переміщенням культурних цінностей через держ. кордон, Голова (з 01.03.2000); чл. колеґії Мін-ва культури і мистецтв України; зав. відділу мистецтва і нар. творчості зарубіжних країн Ін-ту мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАНУ; чл. Нац. комісії у справах ЮНЕСКО (з 1991); чл. Комісії з питань відтворення видатних пам'яток історії та культури при Президентові України (з 12.1995). Н. 27.09.1939 (м.Мерікур-Коран, департамент Па-де-Кале, Франція); укр.; батько Касіян (1906-1972) - шахтар; мати Олена Іванівна (1911); дружина Терещенко Алла Костянтинівна (1938) - д.мистецтвозн., проректор Дитячої акад. мистецтв; син Олесь (1966) - філолог, Львів. відд. Ін-ту літератури НАНУ; син Ярослав (1969) - історик, Львів. відд. Ін-ту археографії НАНУ. Осв. Львів. держ. ун-т ім. І.Франка, ф-т журналістики (1955-60); Ін-т живопису, скульптури і архітектури ім. І.Рєпіна, ф-т теорії та історії мист. (1962-68); канд. дис. "Українсько-польські мистецькі взаємини другої половини ХІХ-початку ХХ століть" (1971); док. дис. "Польський живопис 1945-1965: розвиток реалістичних традицій і аванґарду". 1968-71 - аспір., з 1971 - м.н.п., с.н.п., 1974-82 - наук. секр., 1985-92 - заст. директора з наук. роботи, з 1986 - зав. відділу, Ін-т мистецтвозн., фольклору та етнографії ім. М.Рильського АНУ. 04.-10.1992 - чл. Колеґії з питань гуманітарної політики Держ. думи України. 1993-02.2000 - голова, Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних ціностей. Заст. гол. Ради з питань збереження нац. культурної спадщини (06.1997-01.98). Член Сп. художників України (з 1976), Сп. майстрів нар. мистецтва (з 1991). Засл. діяч культури Польщі (1977). Лавреат премії ім. О.Білецького в галузі літ.-худ. критики (1988), премії ім. Олени Пчілки (1993). Держ. службовець 2-го ранґу (04.1994). Автор монографій: "Джерела культурних взаємин" (1976), "Зарубіжне мистецтво" (1981, співав.), "Народжені в Елладі" (1984), "Образотворче мистецтво НДР" (1986), "Корнило Устиянович" (1992), "У колі традицій та аванґарду" (1995), "Василь Хмелюк" (1996), "Дивосвіт Аки Перейми" (1996), "На переломі: здобутки і втрати" (1997), "Мистецтво української діаспори" (1998, 1-й вип.; співав.), "Українсько-польські мистецькі взаємини XIX ст." (1998, співав.) та ін. Володіє франц., польс. мовами. Захопл.: плавання.


Анґлійська версія


Home   | Преса   | ТБ та радіо   | Персоналії   | Освіта   | Регулювання   | Іноземні ЗМІ   | Агентства  
ЗМІ в Інтернет   | Спілки   | Зміни   | АвториДати народженняПошук на серверіФорумЧат