Кононенко Петро Петрович

Кононенко Петро Петрович, д.філол.н. (1986), проф.; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, директор Ін-ту українознавства (з 1992), проф. катедри історії укр. літератури; президент Міжнар. асоціації "Україна і світове українство" (з 1992); чл. президії Нац. ради Конґресу укр. інтеліґенції; чл. Укр. всесвіт. координаційної ради; заст. гол. Нац. ради миру; поет, прозаїк, драматург. Н. 31.05.1931 (с.Марківці, Бобровицький р-н, Черніг. обл.); укр.; батько Петро Олександрович (1903-1988) - колгоспник, військовосл.; мати Павлина Семенівна (1902-1993) - селянка; дружина Наталія Іванівна (1931) - гідрогеолог, доц., Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова; син Андрій (1959) - к.ек.н., працівник МЗС України; син Тарас (1964) - к.філос.н., доц., Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Осв. Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, філол. ф-т (1949-54), аспір. катедри укр. літератури (1954-57); канд. дис. "Проблема героя в літературі епосу Греції, Риму, Середньовіччя і Відродження" (1964); док. дис. "Історичний рух літератури і проблема її народності" (1986). 03.1998 - канд. в нар. деп. України, виб. окр. N 210, Черніг.обл. З'яв. 80.3%, за 1.2%, 10 місце з 17 прет. На час виборів: дир. Ін-ту українознавства Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка. 03.1998 - канд. в нар. деп. України від вибор. блоку "Нац. фронт", N 47 в списку. З 1957 - ст. викладач, доц., проф., 1988-96 - зав. катедри історії укр. літератури, 1986-91 - декан філол. ф-ту, Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. Член Сп. письменників України (з 1971). Акад. АНВШУ (1993), Академії політ. наук України (1993), Міжнар. слов'янської академії наук (1996). Почес. док. Тбіліського ун-ту. Лавреат Респ. премії в галузі літ.-худ. критики (1984), Міжнар. премії ім. Й.Гердера (1992). Почесна нагорода ім. Ярослава Мудрого АНВШУ (1994). Орден "Знак Пошани" (1991). Почесна відзнака Президента України (1996). Засл. працівник народної освіти України. Автор понад 500 праць, зокрема 30 книг: "В пошуках суті" (1981), "Село в українській літературі" (1986), "Українська література 2-ї половини XIX-XX ст." (1994), "Українська література: проблеми розвитку" (1994), "Українознавство" (1994), "Свою Україну любіть" (1996), "Українознавство" (1997), "Марія на Голгофі: Вибране" (1997), "Феномен української мови" (1999, співав.), "Вибрані художні твори" (у 3 кн., 1999), хрестоматії з укр. літератури для X і XI класів (1998, 1999) та ін. Твори виходили анґл., болгар., грузин., еспан., нім., польс., рос. мовами. Володіє білорус., польс., лат., нім. мовами. Захопл.: природа, шахи.


Анґлійська версія


Home   | Преса   | ТБ та радіо   | Персоналії   | Освіта   | Регулювання   | Іноземні ЗМІ   | Агентства  
ЗМІ в Інтернет   | Спілки   | Зміни   | АвториДати народженняПошук на серверіФорумЧат