Квіт Сергій Миронович

Квіт Сергій Миронович, маґістр філос. (1996), к.філол.н. (1997), чл. КУН (з 1992); Держ. ком-т інформ. політики, телебачення і радіомовлення України, нач. Управління координації діяльності засобів масової інформації; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, асистент катедри історії укр. літ. і журналістики Ін-ту журналістики; гол. ред. журналу "Українські проблеми"(з 1994); віце-президент Асоц. "Нова література". Н. 26.11.1965 (м.Ужгород); укр.; одружений; має дочку. Осв. Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, ф-т журналістики (1986-91); маґістр. робота "Питання европеїзації в літературознавчій концепції Михайла Рудницького"; канд. дис. "Літературно-критична й журналістська діяльність Михайла Рудницького у 1910-1930 рр.". 03.1998 - канд. в нар. деп. України від вибор. блоку "Нац. фронт", N 118 в списку. На час виборів: гол. ред. журналу "Українські проблеми", чл. КУН. 1991-92 - ред. відділу, журнал "Слово і час" Ін-ту літератури АНУ. 1992 - гол. ред., газета "Так" ун-ту "Києво-Могилянська акад.". 1992-94 - орг. робота в Конґресі укр. націоналістів, чл. Гол. проводу. Лавреат літ. премії "Благовіст" (1997), премії журналу "Світло-вид" (1996). Автор 70 публ. з літературознавства, літ. критики, політики та ідеології укр. націоналізму, книг: "Свобода стилю" (1996), "Основи герменевтики" (1998, 1999), "В межах, поза межами і на межі" (1999). Чемпіон України з фехтування (1984), м.с. Володіє анґл. мовою. Захопл.: читання.


Анґлійська версія


Home   | Преса   | ТБ та радіо   | Персоналії   | Освіта   | Регулювання   | Іноземні ЗМІ   | Агентства  
ЗМІ в Інтернет   | Спілки   | Зміни   | АвториДати народженняПошук на серверіФорумЧат