Микитенко Олег Іванович

Микитенко Олег Іванович, к.філол.н. (1974); редакція журналу "Всесвіт", гол. ред.; президент ТОВ "Видавничий дім "Всесвіт". Н. 22.12.1928 (м.Харків). Осв. Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, філол. ф-т (1947-52), "Слов'янська філологія"; аспір. при Київ. ун-ті ім. Т.Шевченка (1955-58); канд. дис. "Міжнародні зв'язки української літератури 1917-1930 рр.". 03.1998 - канд. в нар. деп. України, виб. окр. N 218, м.Київ. З'яв. 55.8%, за 0.2%, 33 місце з 37 прет. На час виборів: гол. ред. журналу "Всесвіт", президент ТОВ "Видавничий дім "Всесвіт". 09.1952-08.54 - викладач укр. і рос. мов і літ., Малинський лісотехнікум. 09.1954-04.58 - ред., зав. відділу укр. класичної літератури, Держлітвидав України. 05.1958-02.63 - зав. відділу худ. літератури, редакція журналу "Всесвіт". 04.1963-09.68 - зав. відділу критики, в-во "Радянський письменник". 10.1963-09.68 - гол. ред., в-во "Мистецтво". 11.1970-03.71 - відповід. секр., 04.1971-06.86 - заст. гол. ред., з 07.1986 - гол. ред., журнал "Всесвіт". Чл. Сп. письменників України (з 1960), СЖУ (з 1959), Всеукр. асоц. сходознавчів (з 1991). Лавреат премії ім. М.Лукаша (1998). Автор книг: "В червоних лавах. З історії міжнародних зв'язків української радянської літератури" (1974), "Шляхами дружби" (1984), понад 200 статтей в збірниках, періодиці, 22 книги різних авторів в перекладі з чес., словац., рос., італ., санскриту (у співав.), упорядник і ред. понад 20 книг. Володіє чес., анґл. мовами. Спеціалізація - історія української літератури, міжнародні літературні зв'язки, світова література, культура Сходу.

Всесвітголовний редактор293-1318

Анґлійська версія


Home   | Преса   | ТБ та радіо   | Персоналії   | Освіта   | Регулювання   | Іноземні ЗМІ   | Агентства  
ЗМІ в Інтернет   | Спілки   | Зміни   | АвториДати народженняПошук на серверіФорумЧат