Головаха Євген Іванович

Головаха Євген Іванович, д.філос.н. (1990); Ін-т соціології НАНУ, гол.н.п. відділу соціально-політ. процесів (з 1996); наук. кер. Фонду "Демократичні ініціативи"; гол. ред. журналу "Соціологія: теорія, методи, маркетинґ" (з 01.1988); чл. редколеґії журналу "Політичні читання"; чл. Громадської ради експертів із внутрішньополітичних питань (з 11.2000). Н. 13.08.1950 (м.Київ). Осв. Москов. держ. ун-т ім. М.Ломоносова, ф-т психології (1967-72), психолог, викладач психології; канд. дис. "Структура ґрупової діяльності: соціально-психологічний аналіз" (1977, Ін-т філософії АНУ); док. дис. "Життєва перспектива та професійне самовизначення молоді" (Ін-т філософії АНУ). 1972-91 - ст. лаборант, аспір., м.н.п., с.н.п., пров.н.п., зав. сектору механізмів демократизації суспільства відділу соц. управління, Ін-т філософії АНУ. З 1991 - зав. сектору соц. конфліктології, зав. відділу соц. психології, заст. дир. з наукової роботи, з 1996 - гол.н.п. відділу соціально-політичних процесів, Ін-т соціології НАНУ. 1977-79 - ст. викладач, Київ. ін-т театр. мистецтва. Чл. ком-ту політичної соціалізації Міжнар. асоц. політичних наук, Европ. асоц. експериментальної соціальної психології, Америк. асоц. досліджень особи та соц. психології, Нью-Йорк. АН. Лавреат премії з медаллю АНУ за кращу роботу в галузі суспільних наук серед молодих науковців (1982). Автор (співав.) понад 200 наук. праць, зокрема монографій: "Структура групповой деятельности: Социально-психологический анализ" (1979), "Психологическое время личности" (1984, співав.), "Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи" (1988), "Психология человеческого взаимопонимания" (1989, співав.), "Демократизация общества и развитие личности" (1992, співав.), "Киев - 1990-1991. Социологический репортаж" (1993, співав.), "Стратегія соціально-політичного розвитку України" (1994, співав.), "Социальное бузумие: история, теория и современная практика" (1994, співав.), "Суспільство, що трансформується: досвід соціологічного моніторинґу в Україні" (1997), "Тенденції розвитку українського суспільства (1994-1997 роки). Соціологічні показники" (1998, співав.) та ін. Володіє анґл. мовою.


Анґлійська версія


Home   | Преса   | ТБ та радіо   | Персоналії   | Освіта   | Регулювання   | Іноземні ЗМІ   | Агентства  
ЗМІ в Інтернет   | Спілки   | Зміни   | АвториДати народженняПошук на серверіФорумЧат