Різун Володимир Володимирович

Різун Володимир Володимирович; д.філол.н (1996), проф. (1997); Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, директор (з 01.2000), зав. катедри журналістської майстерності та редакційно-видавничої справи (з 01.1996), голова науково-методичної ради, нач. Інформ.-обчислюв. сектору; прфесор Національного ун-ту "Києво-Могилянська академія"; працівник Науково-метод. центру моніторинґу освіти в Україні Ін-ту змісту і методів навчання Мін-ва освіти України. Н. 12.02.1957 (с.Бахмач, Чернігівська обл.); одружений. Осв. Київ. ун-т ім. Т.Шевченка (1974-79), філолог. ф-т, українське відділення; док. дис. "Моделювання і технологія редакторських систем" (1996). З 09.1979 - викл. катедри укр. мови, Кіровоград. пед. ін-т. З 08.1982 - викл. укр. мови, Київ. міське пед. училище. З 04.1984 - асист., доцент катедри мови і стилістики, Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. Автор книг: "Сучасна українська мова. Довідник" (1993, 1996, співав.К., "Либідь"), "Основи комп'ютерного набору і коректури" (1993, К., "Либідь"), "Сучасна українська мова" (1991, співав.К., "Либідь"), "Сучасна українська мова. Синтаксис" (1994, співав.К., "Либідь"), "Моделювання і технологія редакторських систем" (1995, К., вид-во Київ. ун-ту), "Літературне редаґування" (1996, К., "Либідь"), "Сучасна українська мова" (1997, співав.К., "Либідь"), "Українська мова щодня" (1998, співав.К., "Заповіт"), "Нариси про текст" (1998, співав.К., РВЦ "Київ. ун-ту"). Автор першої і кількох наступних телепередач "Говоримо українською". Володіє анґл. мовою. Захопл.: переклад худ. літератури. Спеціалізація - редаґування, видавнича справа, автоматизація редакційно-видавничих процесів, текстознавство, українська мова, педагогічні технології.

Інститут журналістики Київського університету ім. Т.Шевченкадиректор211-4401
Інститут журналістики Київського університету ім. Т.Шевченказавідувач кафедри журналістської майстерності і редакційно-видавничої справи211-4475

Анґлійська версія


Home   | Преса   | ТБ та радіо   | Персоналії   | Освіта   | Регулювання   | Іноземні ЗМІ   | Агентства  
ЗМІ в Інтернет   | Спілки   | Зміни   | АвториДати народженняПошук на серверіФорумЧат