Черняков Борис Іванович

Черняков Борис Іванович; д.філол.н.; доцент кафедри журналістської майстерності та редакційно-видавничої справи, Ін-т журналістики Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка (1990). Н. 24.04.1946 (м.Кролевець, Сумська обл.). Осв. Одес. вища партійна школа, відділення журналістики (1972-76); аспірантура Київ. ун-т ім. Т.Шевченка (1980-83); канд. дис. "Становление изобразительной публицистики в дооктябрьской большевистской газете" (1983), док. дис. "Зображальна журналістика в друкованих засобах масової інформації від виникнення до середини ХІХ ст.". Викладає навчальні курси та дисципліни: "Основи фотографії", "Техніка фотографії і технологія фотожурналістики", "Жанри фотожурналістики", "Редаґування фотопублікацій і фотокритика", "Проблематика фотожурналістики". З 1971 - коресп., зав. відділу інформації, райгазета (м.Кролевець, Сум. обл.). З 1976 - ст. викладач, Кафедра журналістики Одес. ВПШ. З 1980 - аспірант, Київ. ун-т, ф-т журналістики. З 1983 - асистент, ст. викладач, доцент, ф-т журналістики, Ін-т журналістики Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка. Автор книг: "Научные исследования и преподавание изобразительной журналистики" (1990, К., Fotoinfo), "Поэтика и язык изобразительной публицистики" (1990, К., Fotoinfo), "Синтез публицистической формы политической графики в рабочей печати 1917 г." (1991, К.), "Народження журналістики" (1996, К., ВІПОЛ), "Фотография в изобразительной журналистике" (1996, К., ВІПОЛ), "Часописи політичних в'язнів рос. царату ХІХ -поч. ХХ ст.: Бібліогр. покажчик" (1996, К., ВІПОЛ), "Зображальна журналістика як предмет і як об'єкт журналістикознавчого дослідження" (1998, К., Центр вільн. преси), "Зображальна журналістика в друкованих засобах масової інформації" (1998, К., Центр вільн. преси), "Ілюстрована книжкова періодика у процесі становлення" (1998, К., Центр вільн. преси), "Маловідомі та призабуті книги України: Вип.1. Російськомовні вид. 1917-1939 рр.: Бібліогр. покажчик" (1998, К.), "Фотожурналістика: Програма навчальних дисциплін" (1999, К.), "Фотографія в журналістиці: від винайдення до початку ХХ ст." (1999, К., Центр вільн. преси). Покажчики праць: "Борис Иванович Черняков. От сорока пяти: Автобиография 1986-1990" (1990 К., Fotoinfo; СФХУ), "Борис Іванович Черняков. Творча фотографія: Праці 1977-1999 рр.: Бібліогр. покажчик" (1999, К.). Член Сп. фотохудожників України (1989). Член СЖУ (1975-91). Захопл.: укладання покажчиків. Спеціалізація - фотожурналістика, зображальна журналістика.


Анґлійська версія


Home   | Преса   | ТБ та радіо   | Персоналії   | Освіта   | Регулювання   | Іноземні ЗМІ   | Агентства  
ЗМІ в Інтернет   | Спілки   | Зміни   | АвториДати народженняПошук на серверіФорумЧат