Hoian Oles Yaremovych

Born:02.09.1964
Predstavnytstvo Teleradiokompaniyi Nimetska Khvylia V UkrayiniPredstavnyk Nimetskoyi Khvyli

Ukrainian version


Home   | Press   | TV and Radio   | Personnel   | Education   | Regulation   | Foreign Mass Media   | Agencies  
Mass Media in Internet   | Unions   | Renewal   | DevelopersBirthdaysSite searchForumChat