Putintsev Vitaliy Albertovych

Born:27.07.1955
Tsentr Media InitsiatyvDirector220-7030
Predstavnytstvo Teleradiokompaniyi Nimetska Khvylia V UkrayiniChief Director

Ukrainian version


Home   | Press   | TV and Radio   | Personnel   | Education   | Regulation   | Foreign Mass Media   | Agencies  
Mass Media in Internet   | Unions   | Renewal   | DevelopersBirthdaysSite searchForumChat