Perehuda Yevhen Viktorovych

Born:21.05.1966
EkspresinformHolovny Redaktor Redaktsiyi Operatyvnoyi Informatsiyi261-5650

Ukrainian version


Home   | Press   | TV and Radio   | Personnel   | Education   | Regulation   | Foreign Mass Media   | Agencies  
Mass Media in Internet   | Unions   | Renewal   | DevelopersBirthdaysSite searchForumChat