11 November

Dreshpak Valeriy Mykhaylovych

Karman Yuriy Valentynovych

Molodetska Lidia Oleksandrivna