13 March

Aleksandrenko Dmytro Dmytrovych

Dolyna Natalia Mykolayivna

Schelkanovtsev Serhiy Pavlovych

Serhiychuk Volodymyr Ivanovych

Teteruk Stanislav Fedorovych

Vlasiuk Liudmyla Panasivna

Voloshynenko Anatoliy Mykolayovych