13 June

Adamenko Vitaliy Eduardovych

Dyky Anatoliy Ivanovych

Hromovska Valentyna Yevhenivna

Shevchenko Mykola Fedorovych

Sydorenko Oleksandr Ivanovych