13 August

Fedorchuk Zahorodnia Zoia Illivna

Holovakha Yevhen Ivanovych

Kyiansky Dmytro Pavlovych

Len Olha Anatoliyivna

Solovey Tamara Fedorivna