14 January

Briazghunov Yuriy Andriyovych

Demchenko Ivan Ivanovych

Karas Maksym Anatoliyovych

Kylymnyk Yuriy Vasylovych