14 October

Kolesnykov Oleh Lvovych

Nasonova Olha Petrivna

Rudenko Serhiy Valeriyovych

Strelnikov Andriy Volodymyrovych