15 February

Miatovych Valeriy Pavlovych

Ostapenko Viacheslav Petrovych

Pysanska Valentyna Viktorivna

Samsonenko Leonid Hryhorovych

Zorka Oleksandr Hryhorovych