15 May

Antoschenko Kateryna Ivanivna

Chilachava Raul Shalvovych

Lysenko Oleh Anatoliyovych

Solovyov Valeriy Yuriyovych

Tyshkevych Anatol Mykolayovych