16 January

Lytvyn Ivan Hryhorovych

Talaban Viktor Vasylovych

Yaniuk Liubov Spyrydonivna

Zanyk Veronika Bohdanivna