16 August

Karanda Oleksandr Vasylovych

Korobova Tetiana Yevhenia Yevhenivna

Martyniuk Adam Ivanovych

Rozum Oleh Fedorovych

Solianyk Halyna Fedorivna