17 August

Ablitsov Vitaliy Hryhorovych

Meterchuk Vasyl Hryhorovych

Prylypko Stanislav Mykolayovych