17 Semtember

Baziv Dmytro Petrovych

Hrytsenko Mykola Ivanovych

Kolesnyk Serhiy Mykolayovych

Oliynyk Oleh Mykolayovych

Pronina Olha Oleksandrivna