18 November

Bolotniuk Viacheslav Andriyovych

Liapanenko Mykola Ivanovych

Mozghova Olena Oleksandrivna