18 July

Fedorova Svitlana Valeriyivna

Kharchenko Oleksandr Oleksandrovych

Lerner Anatoliy Volodymyrovych

Miniaylo Viktor Volodymyrovych

Svitlychna Olena Petrivna

Tsendrovsky Volodymyr Andriyovych