19 July

Chykyrysov Yuriy Semenovych

Holub Oleksandr Volodymyrovych

Ivanov Valeriy Feliksovych

Rikberh Dmytro Borysovych