1 Semtember

Dorosh Svitlana Hryhorivna

Fenchenko Oleksandr Pylypovych

Khmilovsky Viktor Mechyslavovych

Sherman Hanna Ihorivna