20 February

Andriyishyn Volodymyr Petrovych

Boky Ivan Sydorovych

Romanenko Olena Mykhaylivna

Zadranivska Olha Valentynivna