20 June

Martyniv Ihor Petrovych

Sotnyk Nina Mykolayivna

Stadnychenko Volodymyr Yakovych

Tamim Iryna Anatoliyivna

Vasylashko Vasyl Fedorovych