21 July

Chyrva Andriy Andriyovych

Kolesnyk Anatoliy Mykhaylovych

Lutsenko Oleksandr Sofronovych