22 October

Bakhtieiev Borys Rafiltovych

Holovko Oleksandr Borysovych

Kukhar Ivan Mykolayovych

Mikhoduy Natalia Volodymyrivna

Moyseienkova Yana Anatoliyivna

Sayko Ivan Ivanovych