22 August

Bohdan Pavlo Dmytrovych

Kovtun Anatoliy Petrovych

Martynenko Oleksandr Vladlenovych