23 January

Buzpian Hanna Mykolayivna

Homeniuk Mykola Hryhorovych

Hylov Yuriy Vasylovych

Pochtar Henadiy Mykhaylovych

Spodarenko Ivan Vasylovych