23 November

Baulin Pavlo Borysovych

Pavlovska Iryna Borysivna

Tuzov Dmytro Olehovych

Vlaschuk Mykola Pavlovych