24 February

Dronzhkevych Yuriy Stepanovych

Huk Larysa Mykolayivna

Shevchenko Pavlo Antonovych

Yaschyschak Vitaliy Stepanovych