27 October

Keshelia Dmytro Mykhaylovych

Krasylnykova Liudmyla Serhiyivna

Shakhniuk Oleh Volodymyrovych