28 October

Abramchuk Oleksandr Mykolayovych

Holovetsky Vasyl Mykolayovych

Kudrin Mykhaylo Kostiantynovych

Vedmid Oleksandr Volodymyrovych

Yayitsky Ihor Mykhaylovych