28 Semtember

Bondarenko Valentyn Pavlovych

Ichensky Serhiy Ivanovych

Marchenko Henadiy Mykhaylovych

Nytka Vasyl Ivanovych

Pavlychko Dmytro Vasylovych

Povod Stanislav Ivanovych

Skriabin Dmytro Ihorovych

Teodorovych Tetiana Ivanivna