29 August

Chayko Olha Volodymyrivna

Makhovsky Oleh Vasylovych

Makukh Hanna Mykolayivna

Mykytenko Yuriy Olehovych