2 August

Butkevych Volodymyr Hryhorovych

Kramarenko Oleksandr Pavlovych

Kurinny Volodymyr Kostiantynovych

Scherbak Yuriy Mykolayovych