30 November

Ivanchenko Ivanova Rayisa Petrivna

Korostelova Olha Mykolayivna

Kuklich Svitlana Petrivna

Lashkay Yuriy Yuriyovych

Stelmakh Yaroslav Mykhaylovych