31 May

Hoshovsky Serhiy Volodymyrovych

Hruzin Vasyl Dmytrovych

Kononenko Petro Petrovych

Luschan Natalia Ivanivna

Zvarych Olena Viktorivna