3 July

Dashko Andriy Borysovych

Hrebnov Henadiy Viktorovych

Hubina Olena Mykhaylivna

Melnychuk Oleksandr Serhiyovych

Skachko Volodymyr Serhiyovych