5 November

Benda Natalia Vadymivna

Kapeliushny Leonid Volodymyrovych

Kovalchuk Serhiy Valeriyovych

Lukianenko Oleksandr Petrovych

Mishura Valeriy Dmytrovych